REGULAMIN SPRZEDAŻY

1. KONTEKST

1.1

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) ma zastosowanie, kiedy jako konsument („Klient”) składasz zamówienie na stronie internetowej www.tattooprints.pl i innych powiązanych stronach („Strona internetowa”). “Niniejszy Regulamin ma zastosowanie tylko w przypadku klientów będących osobami prywatnymi. Jeśli jesteś klientem biznesowym, skontaktuj się z info@inksearch.com żeby złożyć zamówienie. Umowa jest zawierana przez Ciebie i firmę INKSEARCH. Szczegółowe dane kontaktowe i inne informacje o firmie INKSEARCH zostały przedstawione na stronie internetowej. Regulamin dotyczy tylko Klientów będących konsumentami.

1.2

Aby złożyć zamówienie poprzez stronę internetową, Klient musi mieć ukończone 18 lat. Zgodnie z prawem szwedzkim firma INKSEARCH nie akceptuje zakupów kredytowanych od osób, które nie ukończyły 18 lat. Firma INKSEARCH zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub zmiany zamówienia Klienta (np. jeżeli Klient podał niewłaściwe dane i/lub w przeszłości nie dokonał zapłaty lub na jego koncie widnieje zadłużenie).

1.3

Firma INKSEARCH nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy produkty zostały wyprzedane, a także za błędy w obrazach lub w pisowni na stronie internetowej, na przykład błędy w opisie produktu lub specyfikacji technicznej, niedokładnie podaną cenę i zmiany cen (na przykład w przypadku zmiany cen dostawców, zmiany kursów wymiany walut) lub niewłaściwe informacje dotyczące stanu magazynowego danego produktu. Firma INKSEARCH ma prawo do sprostowania takich błędów, a także do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym czasie. Jeżeli przy produkcie zamówionym przez Klienta podana była niewłaściwa cena, firma INKSEARCH powiadomi Klienta o tym fakcie i będzie czekać na zaaprobowanie przez niego zmienionej ceny przed realizacją zamówienia. Wszystkie obrazy prezentowane na stronie internetowej należy traktować jedynie jako ilustracje. Ilustracje takie nie gwarantują oddania dokładnego wyglądu, funkcji lub pochodzenia produktu. Firma INKSEARCH nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronie internetowej podane przez firmy zewnętrzne.

1.4

Strona internetowa i jej treść stanowi własność firmy INKSEARCH lub firm przez nią licencjonowanych. Informacje te są chronione prawem autorskim i przepisami dotyczącymi marketingu. Oznacza to, że nie wolno kopiować ani używać bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy INKSEARCH znaków towarowych, nazw firm, nazw produktów, obrazów i grafiki, projektów, układu i informacji o produktach, usługach i innych treści.

2. KONTRAKTY I ZAMÓWIENIA

2.1

W celu złożenia zamówienia przez stronę internetową Klient musi zaakceptować Regulamin. Akceptując Regulamin Klient zobowiązuje się postępować zgodnie z jego zapisami w całości, potwierdza przeczytanie informacji o danych osobowych i plikach cookie i zgadza się na ich wykorzystanie zgodnie z przedstawioną tutaj polityką prywatności i firmy INKSEARCH.

2.2

Umowa zakupu jest zawierana w momencie, gdy firma INKSEARCH potwierdza zamówienie Klienta, a Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia z INKSEARCH. Firma INKSEARCH zachęca Klienta do zapisania potwierdzenia zamówienia do wykorzystania w razie późniejszej komunikacji w sprawie tego zamówienia z działem obsługi klienta firmy INKSEARCH. Klient ma prawo anulować zamówienie do momentu jego potwierdzenia przez firmę INKSEARCH. Jeżeli zamówienie zostanie anulowane, firma INKSEARCH zwróci wszelkie opłaty wniesione przez Klienta lub firmę obsługującą jego kartę płatniczą lub kredytową w związku z tym zamówieniem.

3. INFORMACJE O KLIENCIE ITP.

3.1

Przy rejestracji konta użytkownika i/lub składaniu zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie pewnych danych osobowych. Klient potwierdza, że podane informacje są prawidłowe i kompletne oraz że ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy w podanych informacjach. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę INKSEARCH zostały przedstawione w polityce prywatności firmy INKSEARCH stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

3.2

Klient zobowiązuje się zadbać o to, by nikt poza nim nie korzystał z jego danych logowania. Klient nie ma prawa ujawniać nikomu swojej nazwy użytkownika ani hasła i musi zadbać o to, by wszelkie dokumenty z informacjami o nazwie użytkownika i haśle były przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Klient bezzwłocznie powiadomi firmę INKSEARCH, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że nieupoważniona osoba uzyskała dostęp do hasła Klienta. Jeżeli Klient nie powiadomi o tym firmy INKSEARCH, ponosi odpowiedzialność za wszystkie zakupy dokonane z wykorzystaniem jego danych logowania.

3.3

W przypadku podejrzenia, że Klient w niewłaściwy sposób korzysta ze swego konta użytkownika lub danych logowania lub w inny sposób narusza Regulamin, firma INKSEARCH ma prawo zablokować dostęp Klienta do jego konta użytkownika. Firma INKSEARCH ma ponadto prawo do przypisania Klientowi nowych danych logowania.

4. CENY, OPŁATY I PŁATNOŚĆ

4.1

Ceny podane na stronie internetowej obowiązują przy zamówieniach składanych przez tę stronę internetową. Wszystkie ceny podane są w zł i nie obejmują opłat za płatność i wysyłkę, które podawane są oddzielnie. W przypadku krajów Unii Europejskiej cena artykułu obejmuje 25% VAT. W krajach spoza Unii Europejskiej cena nie obejmuje podatku VAT.

4.2

Klient może zapłacić za zakupy w sposób określony na stronie internetowej. Więcej informacji o różnych opcjach płatności i rabatach można znaleźć tutaj. Firma INKSEARCH ma prawo obciążyć Klienta płatnością w związku z zamówieniem. Firma INKSEARCH zastrzega sobie prawo do nieoferowania wszystkich metod płatności przez cały czas, ewentualnie do zmiany metody płatności, jeżeli metoda wybrana przez Klienta z jakichkolwiek powodów nie działa w momencie realizacji zamówienia. Ograniczenia dotyczące dostępnych metod płatności zostały przedstawione na stronie internetowej.

5.OFERTY SPECJALNE

Od czasu do czasu firma INKSEARCH może przedstawiać na stronie internetowej oferty specjalne obejmujące warunki korzystniejsze niż przedstawione w niniejszym Regulaminie, na przykład w odniesieniu do płatności lub wydłużenia czasu odstąpienia od umowy. Warunki takie mają zastosowanie przez czas trwania oferty specjalnej i odnoszą się do produktów określonych przez firmę INKSEARCH w tej ofercie. Firma INKSEARCH zastrzega sobie prawo do wycofania takich ofert specjalnych w dowolnym czasie. Po zakończeniu lub wycofaniu oferty specjalnej obowiązują bez zmian zapisy niniejszego Regulaminu. Wszelkie oferty na określone produkty na stronie internetowej obowiązują przez ograniczony czas lub do wyczerpania zapasów.

6. DOSTAWA I WYSYŁKA

6.1

Produkty dostępne na stanie są zwykle dostarczane w czasie podanym na stronie internetowej (w dniach roboczych). O ile nie uzgodniono inaczej (na przykład w nawiązaniu do rezerwacji produktów w magazynie), dostawa nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od momentu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez firmę INKSEARCH. Dalsze informacje o dostawie i warunkach dostawy produktów przez firmę INKSEARCH przedstawiono tutaj.

6.2

Szacowany czas dostawy podany jest w potwierdzeniu zamówienia oraz przy danym produkcie na stronie internetowej. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, a dostawa trwa dłużej niż 30 dni roboczych i nie wynika to z winy Klienta, Klient ma prawo anulowania zakupu.

6.3

Jeżeli paczka ma zostać odebrana w określonym punkcie odbioru, Klient musi ro zrobić w czasie podanym w powiadomieniu. Paczki można zwykle odebrać osobiście, okazując ważny dokument tożsamości i numer zamówienia. Klient otrzyma powiadomienie o dostawie z informacją kiedy i gdzie może odebrać paczkę. Powiadomienie może zostać wysłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie lub w wiadomości SMS, jeżeli Klient podał numer telefonu komórkowego. Jeżeli paczka nie zostanie odebrana, firma INKSEARCH ma prawo obciążyć Klienta opłatą w wysokości 150 zł.

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1

Dokonując zakupu produktów na stronie internetowej, Klient ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 365 dni. Oznacza to, że Klient ma prawo anulować każdy zakup, powiadamiając o tym firmę INKSEARCH w ciągu 365 dni od momentu, gdy Klient lub jego przedstawiciel odebrał zamówione produkty (czas na odstąpienie od umowy).

7.2

Akceptując Regulamin, Klient potwierdza, że prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy treści cyfrowych dostarczanych w sposób inny niż za pośrednictwem namacalnego nośnika i wyraża na to zgodę.

7.3

Klient otrzyma wyraźną informację w związku z zamówieniem produktu, którego nie dotyczy prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli produkt jest zapieczętowany, Klient nie może złamać pieczęci, jeśli chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przestaje obowiązywać w momencie zerwania pieczęci przez Klienta. Termin „pieczęć” obejmuje również pieczęć techniczną, na przykład numer seryjny.

7.4

Jeżeli Klient chce odstąpić od umowy, przed upływem czasu na odstąpienie od umowy powinien wysłać do firmy INKSEARCH jasną informację w sposób opisany w niniejszym Regulaminie. W tej informacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres i inne istotne informacje, na przykład numer zamówienia, numer faktury i nazwę produktu. Jeżeli Klient nie chce skorzystać z opisanej powyżej alternatywnej metody poinformowania firmy INKSEARCH, może użyć standardowego formularza Urzędu Ochrony Konsumentów lub innego równoważnego organu w swoim kraju.

7.5

Jeżeli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, musi opłacić koszt wysyłki zwrotnej i ponosi odpowiedzialność za stan produktu po jego otrzymaniu i podczas realizacji przesyłki zwrotnej. Produkt należy zwrócić w ciągu 14 dni od daty powiadomienia firmy INKSEARCH o odstąpieniu od umowy. Produkt należy dobrze zapakować, musi być w idealnym stanie, w oryginalnym pudełku i/lub opakowaniu. Wszelkie zwroty należy wysyłać do firmy INKSEARCH, korzystając z metod i adresów podanych na stronie internetowej, które można znaleźć tutaj. W zależności od miejsca przeznaczenia Klienci mogą zostać obciążeni dodatkowymi opłatami związanym z odbiorem przesyłki. Opłaty takie obejmują cło, podatek VAT/podatki lokalne itp. Za wspomniane powyżej opłaty wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient/Kupujący, nawet w przypadku przymusowego zwrotu przesyłki, tzn. przez dostarczeniem jej do Klienta. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.

7.6

W przypadku odstąpienia Klienta od umowy firma INKSEARCH zwróci kwotę, jaką Klient zapłacił za produkt wraz z kosztami wysyłki. Nie podlegają zwrotowi żadne dodatkowe koszty wysyłki wynikające z wybrania przez Klienta innej opcji niż dostawa standardowa oferowana przez firmę INKSEARCH. Przy zwrocie części zamówionych produktów koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Firma INKSEARCH ma prawo odliczyć od zwracanej kwoty kwotę równą obniżeniu wartości produktu w odniesieniu do wartości pierwotnej, jeżeli takie obniżenie wartości wynika — i w stopniu, w jakim wynika — z postępowania Klienta wykraczającego poza zwykłe stwierdzenie funkcji i charakterystyki produktu.

8. GWARANCJA I REKLAMACJE

8.1

Niektóre z produktów firmy INKSEARCH mogą podlegać gwarancji. Informacje o okresie gwarancji i warunkach specjalnych gwarancji dotyczących każdego produktu przedstawiono na stronie internetowej lub w niniejszym Regulaminie. Gwarancje na produkt dotyczą tylko wad fabrycznych, a nie wad wynikających z wprowadzenia zmian w funkcji i wyglądzie produktu, na przykład z jego przebudowy, modernizacji lub zmiany jego konfiguracji w inny sposób. Świadectwem gwarancji jest otrzymane przez Klienta potwierdzenie zamówienia.

8.2

Prawo do złożenia reklamacji dotyczy produktów wadliwych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów. Klient, który chce skorzystać z prawa do złożenia reklamacji w odniesieniu do jakiegokolwiek zamówionego produktu, powinien jak najszybciej po stwierdzeniu wady produktu skontaktować się z firmą INKSEARCH, korzystając z podanych na stronie internetowej danych kontaktowych.

8.3

Jeżeli reklamacja zostanie uznana, firma INKSEARCH pokryje koszt wysyłki zwrotnej produktu.

8.4

Jak tylko produkt, na który złożono reklamację, zostanie zwrócony, a reklamacja uznana, firma INKSEARCH zwróci Klientowi pieniądze zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów. Firma INKSEARCH stara się to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji, jednak czas ten może ulec wydłużeniu w zależności od natury produktu. Firma INKSEARCH zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji, jeżeli okaże się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konsumenta produkt nie wykazuje wad. W odniesieniu do reklamacji firma INKSEARCH postępuje zgodnie z wytycznymi Krajowego Urzędu Ochrony Konsumentów lub odpowiadających mu organów w innych krajach.

9. LINKI

Firma INKSEARCH może podawać linki do innych stron internetowych, które pozostają poza jej kontrolą, a na stronach internetowych pozostających poza kontrolą firmy INKSEARCH mogą być umieszczane linki do tej strony internetowej. Pomimo że firma INKSEARCH stara się podawać linki do stron internetowych stosujących podobne zasady ochrony prywatności i zabezpieczenia jak określone w polityce prywatności firmy INKSEARCH, nie ponosi ona odpowiedzialności za ochronę poufności, informacji ani danych osobowych podawanych przez Klienta na innych stronach internetowych. Klient powinien zachować ostrożność i przeczytać zapisy dotyczące danych osobowych na poszczególnych stronach internetowych.

10. SIŁA WYŻSZA

Firma INKSEARCH nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności pozostających poza jej kontrolą, na przykład wynikających ze sporu pracowniczego, aktów wojny, pożaru, uderzenia pioruna, ataku terrorystycznego, zmiany zarządzeń rządu, problemów technicznych, defektów zasilania, telekomunikacji, komunikacji za pośrednictwem komputera lub innych rodzajów komunikacji, wad lub opóźnień w realizacji usług przez podwykonawców z uwagi na wspomniane powyżej okoliczności. Takie okoliczności powodują zwolnienie z konieczności zapłaty odszkodowania lub innych środków. W razie zaistnienia jakiejkolwiek tego typu sytuacji firma INKSEARCH poinformuje Klienta zarówno w momencie jej zaistnienia, jak i po jej ustaniu. Jeżeli taka sytuacja utrzymywać się będzie dłużej niż dwa miesiące, zarówno Klient jak i firma INKSEARCH mają prawo wypowiedzieć umowę kupna ze skutkiem natychmiastowym.

11. ZMIANY W REGULAMINIE

Firma INKSEARCH zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej. Zmiany wchodzą w życie po zaakceptowaniu Regulaminu przez Klienta (w odniesieniu do nowego zakupu lub podczas przeglądania strony internetowej) lub 30 dni od momentu, gdy firma INKSEARCH poinformuje Klienta o tych zmianach. Firma INKSEARCH zaleca jednak, by Klient regularnie sprawdzał aktualności na stronie internetowej, by wiedzieć o ewentualnych zmianach w Warunkach Ogólnych

12. ROZDZIELNOŚĆ

Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszej Umowy zostanie przez jakikolwiek sąd, organ lub sąd polubowny uznany za nieważny lub niewykonalny, pozostała część zapisu i inne zapisy pozostają ważne i wykonalne w pełnym zakresie dopuszczalnym obowiązującym prawem. Wszelkie zapisy uznane za nieważne lub niewykonalne zostaną zastąpione odpowiednimi wytycznymi i poradami prawnymi.

13. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wszelkie spory będą w pierwszym rzędzie rozwiązywane w drodze ugody i rozmów z działem obsługi klienta firmy INKSEARCH. W przypadku sporu firma INKSEARCH postępuje zgodnie z decyzjami Szwedzkiego Krajowego Urzędu Ochrony Konsumentów lub odpowiadającego mu organu w innych krajach.

________________________________________
Niniejsze zapisy zostały wprowadzone przez firmę INKSEARCH dnia